Pilsje met lage btw bij obstacle run?

Schoen

Sportevenementen

Het gelegenheid geven tot het beoefenen van een sport is belast met 6%. Bij een dergelijk evenement worden vaak aanvullende goederen of diensten geleverd. De vraag is hoeveel btw hierop drukt.

Obstacle run

Onlangs organiseerde een ondernemer een zogenaamde obstacle run. Deelnemers moesten binnen een zo kort mogelijke tijd een parcours met hindernissen afleggen. Tijdens de run werd verzorging geboden en na afloop krijg ieder een t-shirt en een drankje.

Bijkomende prestatie

De rechter besloot dat alle prestaties ‘bijkomend’ van aard waren. Daarmee volgde het btw-tarief dat van de obstacle run, dus 6%.

Wanneer bijkomend van aard?

Het is niet altijd even duidelijk wanneer een prestatie bijkomend van aard is en het btw-tarief van de hoofdprestatie volgt. Vorig jaar nog beslisten bijvoorbeeld twee rechtbanken verschillend over de vraag of parkeren bij een pretpark c.q. dierentuin bijkomend van aard is. Inmiddels heeft het Hof Arnhem beslist dat parkeren geen bijkomende dienst is en dus belast moet worden met 21%. De Hoge Raad moet nog beoordelen of deze uitspraak juist is.

Tip: Twijfel je aan het te berekenen btw-tarief omdat onduidelijk is of een prestatie bijkomend van aard is, dan kun je dit afstemmen met je inspecteur. Een andere optie is dat je het hoge btw-tarief in rekening brengt en vervolgens bezwaar maakt tegen je eigen aangifte. Je moet dan wel rekening houden met een afwijzing en eventuele gang naar de rechter.

Heb je vragen over het toe te passen btw-tarief op een combinatie van goederen en diensten, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 26-04-2018