De Burele Accountants

Burele B.V.

kvk 77719344

Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via onze mail info@burele.nl. Je kunt zich hier ook aanmelden als je een Yuki demo wilt. Graag onder vermelding van je naam, bedrijfsnaam, contactgegevens en gewenst tijdstip.

->meer over onze klokkenluidersregeling

-> Voor onze algemene voorwaarden confirmeren wij ons aan het door NBA opgestelde Model Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013. Je kunt deze kosteloos bij ons opvragen via bovenstaand formulier.

-> meer over onze digitale handtekening

– > meer over onze maatregelen bescherming privacy van persoonsgegevens