Wij krijgen regelmatig vragen van onze klant welke auto ze moeten aanschaffen. Wij hebben daar wel een idee bij…

Volgende vraag is dan direct: zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Het is een vraag waarmee veel ondernemers en DGA’s worstelen. In dit artikel zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u makkelijker de balans kunt opmaken.

Het is niet eenvoudig om te beoordelen wat voordeliger is: een auto op de zaak of in privé. De beoordeling is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele financieringskosten, de CO2-uitstoot van de auto, het aantal in een jaar te rijden privé- en zakelijke kilometers en de btw-gevolgen. Als je deze gegevens helder voor ogen zou hebben, kun je berekenen wat het meest voordelig is. Over het algemeen zijn deze gegevens echter niet volledig bekend en zal van schattingen moeten worden uitgegaan. De werkelijkheid kan dan afwijken van de berekeningen.

Let op! Ben je ondernemer in de inkomstenbelasting dan mag je doorgaans kiezen of je de auto tot uw ondernemingsvermogen rekent of tot het privévermogen. Die keuze heb je echter niet als je maar maximaal 500 kilometer per jaar privé met de auto rijdt. Je moet de auto dan verplicht tot het ondernemingsvermogen rekenen.

Auto van de zaak

De auto van de zaak heeft een aantal voordelen:

 • Als de auto op de zaak wordt aangeschaft dan worden de aanschaf en alle overige autokosten betaald door je onderneming.
 • Je kunt de overige autokosten (denk aan bijvoorbeeld onderhoud, brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting, maar ook financieringskosten, parkeerkosten en waskosten) aftrekken van de winst van uw onderneming en bovendien jaarlijks de afschrijving op de auto ten laste van de winst brengen. De btw die je betaalt bij aanschaf, over onderhoud, brandstofkosten en andere gebruikskosten kan door je onderneming in aftrek worden gebracht. Dit kan alleen als de onderneming btw-belaste prestaties verricht. Verricht de onderneming ook btw-vrijgestelde prestaties dan zal geen aftrek btw mogelijk zijn voor de verhouding vrijgestelde prestaties/totale prestaties.

De auto van de zaak brengt ook een aantal nadelen met zich mee:

 • Bij verkoop van de auto realiseert je onderneming mogelijk een belaste winst.
 • Als je de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijgt u in de meeste gevallen te maken met een bijtelling privégebruik auto.
 • De onderneming moet btw betalen over de waarde van het privégebruik auto. In de regel bedraagt de te betalen btw 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm).

Bijtelling privégebruik auto

De fiscale spelregels voor de bijtelling privégebruik auto zijn afhankelijk van uw ondernemingsvorm: ben je directeur-grootaandeelhouder (dga) en opereer je vanuit een bv, dan wordt je voor het privégebruik auto belast in de loonbelasting. Ben je echter een ondernemer die opereert vanuit een eenmanszaak, vof of maatschap, dan wordt je voor het privégebruik auto belast in de inkomstenbelasting.

Voor de meeste auto’s geldt een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Alleen voor auto’s zonder CO2-uitstoot kunnen lagere tarieven gelden.

Tarieven op basis van CO2 

De tarieven veranderen jaarlijks.

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages. De periode van 60 maanden geldt ook voor bestaande auto’s. Hierop geldt één uitzondering: auto’s van vóór 1 juli 2012 met een bijtelling van 14% en 20% blijven deze bijtelling houden tot 1 januari 2019, dus ook nadat de 60 maanden verstreken zijn. Voorwaarde is dat gedurende de gehele periode de auto aan dezelfde automobilist ter beschikking staat.

Let op!  Een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%. Dit is alleen anders als het een auto betreft zonder CO2-uitstoot.

Per 1 januari 2020 is voor de lage bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s gekoppeld aan een maximum aanschafwaarde.  Uiteraard geldt dit niet voor auto’s van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten. Door de vele veranderingen in de bijtellingstarieven verwijzen we naar actuele bijtellingsgegevens op de website van de belastingdienst.

Een bijtelling kan achterwege blijven indien je kunt aantonen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woon-werkkilometers worden gezien als zakelijk, ook als je thuis gaat lunchen. Dat aantonen doe je met een sluitende rittenadministratie of bijvoorbeeld een goed werkende black-box. Heb je een bestelauto, dan kun je ook kiezen melding te doen bij de belastingdienst dat je helemaal geen privégebruik hebt. Je hoeft dan ook geen kilometers bij te houden, als je maar niet privé met de auto rijdt. De belastingdienst kan je bij een controle wel achteraf vragen naar je agenda, om vast te stellen dat de ritten inderdaad zakelijk te verantwoorden zijn.

Let op! Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde van de auto in het economische verkeer.

Privéauto

De auto die u in privé aanschaft heeft een aantal voordelen:

 • De auto blijft uw privé-eigendom.
 • Bij verkoop van de auto realiseert u in privé mogelijk een onbelaste winst.
 • U krijgt niet te maken met een bijtelling privégebruik auto.
 • Uw onderneming hoeft ook geen btw te betalen over de waarde van het privégebruik auto.
 • U kunt een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen van € 0,21 per zakelijke kilometer. Bent je dga dan kun je mogelijk ten laste van de vrije ruimte nog een hogere onkostenvergoeding belastingvrij ontvangen. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de hoogte van de vrije ruimte en de andere vergoedingen en verstrekkingen die zijn toegewezen aan de vrije ruimte.
 • Je kunt een deel van de btw op gebruik en onderhoud van de auto in aftrek brengen. Dit kan alleen als je onderneming btw-belaste prestaties verricht. Verricht je onderneming ook btw-vrijgestelde prestaties dan zal geen aftrek btw mogelijk zijn voor de verhouding vrijgestelde prestaties/totale prestaties.

De auto in privé brengt ook een aantal nadelen met zich mee:

 • Je moet zelf in privé de aanschafkosten en alle overige autokosten betalen.
 • Je kunt de gemaakte autokosten niet aftrekken van de winst van je onderneming (m.u.v. de onkostenvergoeding die uw onderneming aan je verstrekt voor de zakelijke kilometers) en je kunt ook de afschrijving op de auto niet ten laste van de winst van uw onderneming brengen. De btw die je betaalt bij aanschaf van de auto kun je niet in aftrek brengen.

Let op! Als je onderneming nagenoeg alle kosten van uw privéauto aan je vergoedt, kan de privéauto door de Belastingdienst alsnog als auto van de zaak worden aangemerkt.

De keuze auto: zakelijk of privé?

Het antwoord op de vraag wat voordeliger is: de auto zakelijk of privé, is afhankelijk van allerlei vaak niet precies bekende omstandigheden en factoren. Dit maakt het lastig om exact te berekenen wat voordeliger is. Toch zijn er wel een aantal grove vuistregels te geven. Zo is bij lage afschrijvingskosten of bij veel zakelijke kilometers een privéauto over het algemeen voordeliger. Maak echter geen ondoordachte keuze. Wij kunnen aan de hand van alle gegevens een berekening van de voordeligste variant voor je maken.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 08-05-2017 bijgewerkt maart 2023