Wat te doen met corona schade

Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe zijn stevige maatregelen gepresenteerd, bovenop de al bestaande regelingen. De regelingen worden sinds 17 maart vrijwel dagelijks aangepast.

Uitstel betalen belasting

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Qredits biedt lagere rente

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Uitstel aflossing banken

Op 19 maart hebben diverse banken (ABNAMRO, ING, Rabo, Volksbank en Triodos) aangegeven zakelijke MKB klanten die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel te verlenen op het doen van aflossing op hun lening. (bron: AD.nl liveblog 11:35)

Aanpassing aanslag

Het is altijd mogelijk een te hoge aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het lopende jaar aan te passen naar een meer passend niveau dat rekening houdt met tegenvallende omzet door Corona.

Uitbreiding borgstelling MKB regeling voor MKB en ZZP

Op 16 maart 2020 is de regeling BMKB (borgstelling MKB) verruimd. Ondernemers kunnen zich hiervoor inmiddels aanmelden. De regeling kan benut worden voor overbruggingskrediet of verhoging van het bedrag om rood te staan bij hun bank. Aanvraag voor deze regeling verloopt via de bank of kredietverstrekker.

Overbrugging werkbehoud

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. De regeling zal ook van toepassing zijn op werknemers met bijvoorbeeld een oproepcontract. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. “De periode waarover de werkgever tegemoetkoming kan krijgen hangt niet af van de datum waarop de regeling in gaat. De werkgever kan een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020” aldus UWV (geraadpleegd 24 maart 2020).

ZZP’ers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten, de Tozo. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is geënt op de Bbz-regeling. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering. Gemeenten zijn nog bezig de definitieve regeling vorm te geven maar geven wel de mogelijkheid een voorlopige aanmelding te doen en, indien nodig, een voorschot te verlenen op basis van de Participatiewet. De verwachting van VNG is dat uiterlijk 25 maart meer details bekend zijn, maar de regeling zelf kan dan nog enkele weken op zich laten wachten.

Toeristenbelasting

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Personeelsvragen

De corona crisis leidt ook tot een heleboel vragen op het gebied van personeelszaken. Hoe ga je om met reiskosten, mag je overuren op laten nemen of kun je een nieuwe collega in zijn proeftijd ontslaan. Zie voor deze vragen dit bericht.

Compensatie sectoren – noodloket

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessbedrijven en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren, in de vorm van een Noodloket, uitgevoerd door RVO.

Meer informatie kun je nalezen op de website van de Rijksoverheid

Bron: SRA – Publicatiedatum: 12-03-2020 bijgewerkt 24 maart 2020 10:00

Meer bronnen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Get 30% off your first purchase

Got it!
X myStickymenu