Verantwoord

Bij De Burele Accountants doen wij ons best om op een verantwoorde manier te ondernemen. Niet omdat het ‘hip’ is maar omdat we dat belangrijk vinden.

MVO

Een containerbegrip. Bottom-line is dat we oog hebben voor ‘people, planet en profit’. Oog voor de maatschappij, het milieu, onze klanten en onze zakelijke partners. Daarbij willen we een eerlijke boterham verdienen.

Footprint

Elementen voor deze fotoprint zijn onder andere:

  1. gezondheid, gezonde voeding en gezonde werkplek: we werken graag in een prettige omgeving. Je ziet dat aan ons kantoor, dat veel natuurlijke materialen bevat. Ons kantoor staat in een groene omgeving tussen bos en water.
  2. efficiënt gebruik van water, energie en fossiele brandstoffen: overdag vangen we het zonlicht op met zonnepanelen en trachten met onze kleine auto’s energiezuinig te rijden. Ons kantoor hoeft zomers niet met airco gekoeld te worden, in de winter verbruiken we wel gas, maar door de goede isolatie is dat heel beperkt.
  3. efficiënt gebruik van grondstoffen en recycling: we zijn een nagenoeg papierloos kantoor, we doen maanden met een pakje papier. Daarmee sparen we ook toner en energie.
  4. privacy en vertrouwelijke omgang met klantgegevens: bij de selectie van onze softwarepartners kijken we heel goed naar de getroffen maatregelen voor beveiliging van de gegevens. Vanuit onze beroepsregels gelden voor ons strenge regels over onder andere privacy die wij volledig onderschrijven.
  5. bijdrage aan de gemeenschap: we staan graag midden in de maatschappij. Vanwege onze beroepsregels moeten we voorzichtig zijn om zitting te nemen in besturen. Wij vinden het belangrijk om onze klanten daadwerkelijk te helpen. Daarmee leveren we ook een (beperkte) bijdrage aan de gemeenschap.
  6. transparantie en communicatie met stakeholders: deze website is onderdeel van onze transparantie. We staan daarnaast open voor vragen of suggesties
  7. educatie, opleiding en ontwikkeling: permanente educatie zien wij niet als verplichting want we vinden het leuk om te leren.

Beroepsregels

Vanuit onze beroepsorganisatie hebben wij een aantal normen waar wij ons bij onze werkzaamheden aan moeten voldoen. Veel van deze normen hebben wij verwerkt in een kantoorreglement, zodat wij ook periodiek getoetst kunnen worden op de door ons zelf opgelegde regels en afspraken.

Algemene Voorwaarden

Voor onze algemene voorwaarden confirmeren wij ons aan het door NBA opgestelde Model Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013. U kunt deze hier bij ons opvragen. Over onze klachten- en klokkenluidersregeling vindt u hier nadere informatie.

Get 30% off your first purchase

Got it!
X myStickymenu