Personeelsvragen en Corona

De corona crisis leidt ook tot een heleboel vragen op het gebied van personeelszaken. Hoe zit het bijvoorbeeld met vakantiedagen?

Kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, te reageren. Laat u dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer.

Medisch

Dit is slechts anders als in een cao of individuele arbeidsovereenkomst een voorbehoud is gemaakt ten aanzien van verplichte bedrijfsvakanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw of aan bedrijven die een bedrijfssluiting kennen tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Opname verlofstuwmeren?

Dit neemt niet weg dat u uw werknemers natuurlijk wel kunt vragen of ze akkoord gaan met opname van vakantie. Het kan immers ook een mooi moment zijn om opgebouwde verlofstuwmeren af te bouwen. Door het verstrijken van de tijd wordt het nog openstaande tegoed aan vakantiedagen immers steeds meer waard omdat de vakantie moet worden uitbetaald, dan wel genoten op basis van de huidige loonwaarde. Daarbij geldt een ruim loonbegrip. Niet alleen het kale loon moet worden door- dan wel uitbetaald, maar ook de vast overeengekomen looncomponenten die intrinsiek samenhangen met het uitoefenen van de functie. Denk hierbij aan vakantiedagen en overwerktoeslag en dergelijke.

Let op!Uitbetaling van vakantiedagen tijdens het dienstverband is alleen mogelijk als het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen. Dat zijn de vakantiedagen boven de vier weken op jaarbasis waar de werknemer wettelijk recht op heeft.

Verplicht ADV opnemen?

U kunt de werknemer wel verplichten ADV-uren te laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Volgens rechtspraak is de vakantiewetgeving niet van toepassing op ADV-uren. Daarom moet u altijd kijken welke schriftelijke afspraken u met uw personeel over ADV-uren heeft gemaakt.

Intrekken vakantieverlof

Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn. Zo zijn in de zorg bijna alle verloven ingetrokken. Bij gewichtige redenen mag u dit als werkgever dit doen. Hiervan is in de zorg zeker sprake. Wel geldt dat u verplicht bent de schade die de werknemer ten gevolge van de intrekking van de geplande vakantieperiode lijdt, te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan de al door de werknemer gemaakte kosten voor een georganiseerde vakantiereis.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 24-03-2020

Zorgverlof

Stel, iemand uit de sociale omgeving van uw werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. In die situatie kan de werknemer aanspraak maken op kortdurend zorgverlof.

Dit verlof bedraagt maximaal 2 weken op jaarbasis. Gedurende de periode van het verlof heeft de werknemer recht op 70% van zijn (gemaximeerde) loon. Heeft de werknemer niet genoeg aan deze vormen van verlof, dan dient hij in overleg met u te treden en eventueel vakantiedagen op te nemen.

Uitstellen vakantiegeld uitbetaling

De berichtgeving over het uitstellen van het vakantiegeld is verwarrend. In diverse media waaronder Telegraaf en SalarisRendement op 23 en 24 maart wordt aangegeven dat FNV hiermee in stemt als laatste redmiddel. Op de site van FNV valt het tegendeel te lezen in het bericht van 23 maart ‘FNV wil geen uitstel vakantiegeld’. Het lijkt verstandig met je personeel goede afspraken te maken, mocht het uitbetalen van vakantiegeld problematisch is en er geen andere opties zijn dan uitstellen.

Meer vragen en antwoorden

Hoe ga je om met reiskosten, mag je overuren op laten nemen of kun je een nieuwe collega in zijn proeftijd ontslaan. Op 23 maart is door MKB Servicedesk op een aantal van deze vragen een antwoord gegeven.

Get 30% off your first purchase

Got it!
X myStickymenu