Overwerkloon bij ziekte

Soms zijn regelingen niet zoals je als ondernemer zou verwachten:

Bij ziekte ook overwerkloon

Het loon dat uw cliënt moet doorbetalen bij ziekte aan een werknemer, betreft in principe het loon inclusief toeslagen, zoals een bonus of overwerkvergoeding. De hoogte van deze overwerkvergoeding hangt af van hoeveel andere collega’s hebben overgewerkt tijdens de periode van ziekte.

De overwerkvergoeding moet normaal doorlopen als een zieke werknemer hier normaalgesproken recht op zou hebben. Alleen is er geen recht als dit expliciet is uitgesloten in de collectieve of individuele arbeidsvoorwaarden. Het komt erop neer dat de werknemer moet bewijzen dat hij recht heeft op de overwerkvergoeding. Wanneer de collega’s van de zieke werknemers collectief overwerken, dan is het aannemelijk dat de werknemer dit ook zou hebben gedaan. De enige uitzondering is dat het overwerk juist plaatsvindt vanwege de ziekte van de werknemer.
(bron: Extendum)

Get 30% off your first purchase

X