Nieuwe kleineondernemersregeling. Aanmelden voor 20 november 2019?

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wil je de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat jouw aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

Oude versus nieuwe kleineondernemersregeling

Laptop

Onder de huidige kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling van de af te dragen btw als deze niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Moet je meer btw afdragen, maar niet meer dan € 1.883, dan krijg je een korting. Onder de nieuwe kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling als jouw omzet niet meer bedraagt dan € 20.000. De per saldo af te dragen btw is dus niet meer van belang.

Inhoud nieuwe regeling

Onder de nieuwe regeling breng je geen btw meer in rekening, kun je geen btw meer aftrekken en doe je geen aangifte voor de btw meer. Jouw omzet moet je wel bijhouden. Als je jezelf aanmeldt, geldt dit voor minstens drie jaar. Ondernemers die straks onder de regeling vallen maar de loop van een jaar boven de € 20.000 omzet uit gaan komen moeten vanaf dat moment weer gewoon aangifte gaan doen.

Nieuw! Ook voor rechtspersonen

De nieuwe regeling staat ook open voor rechtspersonen, zoals bv’s. Dit is onder de huidige regeling niet het geval.

Ondernemers met ontheffing

Als je nu ontheffing hebt van je administratieve verplichtingen, let dan goed op. In sommige situaties is de nieuwe regeling ongunstig en is het dus verstandig tijdig actie te ondernemen. De belastingdienst stuurt hierover brieven waar tijdig op gereageerd moet worden.

Bij de initiële investering van bijvoorbeeld zonnepanelen heb je de BTW over de aanschaf terug ontvangen. De wijziging in de wet kan betekenen dat de oorspronkelijke BTW-aftrek (deels) moet worden terug betaald als je kiest voor de nieuwe regeling. Er is een overgangsregeling als de jaarlijkse afdracht (inclusief herziening) lager is dan € 500. Voor niet geïntegreerde zonnepanelen is de herzieningsperiode 5 jaar. Heb je panelen gekocht in 2016 of later en bedraagt de terug ontvangen BTW circa € 2000 of meer, dan is het zaak geen gebruik van de nieuwe regeling te maken. Voor bijvoorbeeld zomerhuisjes is de herzieningsperiode zelfs 10 jaar. Het is verstandig een goede berekening te laten maken over de consequenties van de nieuwe regeling. Als je geen gebruik van de nieuwe regeling maakt betekent dit dat je jaarlijks aangifte moet doen en over de geproduceerde stroom BTW moet afdragen.

Voorbeeld: Gerard en Hester hebben in 2017 zonnepanelen gekocht en € 2700 BTW over de aanschaf terug geclaimd. De zonnepanelen hebben een herzieningsperiode van 5 jaar. Door gebruik te maken van de nieuwe regeling moet in 2020 en 2021 € 540 plus de BTW over de geproduceerde stroom worden terug betaald. Vanaf 2022 zou de vrijstelling

Wanneer is de oude regeling voordelig

Voor een aantal ondernemers is het gunstig om onder de oude regeling te blijven. Enkele voorbeelden:

  • als in het verleden aanzienlijke investeringen zijn gedaan waarop BTW is terug gevraagd
  • als op jaarbasis een teruggaaf BTW wordt verwacht, bijvoorbeeld bij omzet aan het buitenland of BTW verlegde omzet. Zorg voor een goede berekening
  • Ondernemers die voornamelijk B2B leveren zullen niet langer de btw op hun kosten terug krijgen als zij gebruik maken van de regeling. Dat betekent dat de nieuwe regeling voor hen kostenverhogend werkt.

Administratieve verplichting

De belastingdienst heeft in haar communicatie staan dat er een ontheffing is voor administratieve verplichtingen als je onder de nieuwe KOR valt. Dit is deels onjuiste informatie. Zodra je namelijk boven de € 20.000 omzet uit komt moet je namelijk direct actie hebben ondernomen. Bovendien is er voor de BTW misschien deels een ontheffing, voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting is die er niet. Er zal dus altijd gewoon nog een boekhouding moeten worden bijgehouden, alleen de aangifte BTW hoeft niet meer te worden gedaan.

Keuze voor 3 jaar

Als je kiest voor de kleine ondernemersregeling dan zit je daar voor tenminste 3 jaar aan vast. Als je plannen hebt om de komende jaren grotere investeringen te gaan doen, hou dan daar rekening mee bij je keuze om wel of niet je aan te melden voor de nieuwe regeling.

Wilt u meer weten over de nieuwe kleineondernemersregeling, neem dan contact met ons op.

Get 30% off your first purchase

Got it!
X Get Bar