Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?

In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van je onderneming. Kun je hierdoor uw belastingen tijdelijk niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan.

Als je tijdelijk niet in staat bent om je belastingschulden te betalen, kun je kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen. Het is alleen mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor aanslagen die je al ontvangen hebt. Voor de loonbelasting en omzetbelasting kun je daarom pas uitstel aanvragen als je de naheffingsaanslag loonbelasting of omzetbelasting hebt ontvangen.

Duur kort telefonisch uitstel van betaling

De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden kort telefonisch uitstel van betaling. De vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de oudste openstaande aanslag.

Let op! Ondanks het uitstel van betaling berekent de Belastingdienst wel invorderingsrente.

Voorwaarden kort telefonisch uitstel van betaling

De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

  • de totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
  • je nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
  • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen,
  • je altijd op tijd aangifte heeft gedaan.

Tip! Een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor je uitstel van betaling hebt in verband met een bezwaarschrift tellen niet mee voor de grens van € 20.000.

Voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018 of vennootschapsbelasting 2018 die je in 2018 in termijnen kunt voldoen, kun je geen kort telefonisch uitstel krijgen.

Let op! Je krijgt geen uitstel voor een openstaande belastingschuld waarvoor je al eerder uitstel van betaling hebt gekregen. Verwacht je daarom dat je de openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen, vraag dan niet telefonisch maar meteen schriftelijk uitstel van betaling aan. Op een schriftelijk verzoek kan namelijk een langere uitsteltermijn dan vier maanden worden verleend.

Vervallen betaalverzuimboete

Als je de loonbelasting of omzetbelasting niet op tijd betaalt, krijg je automatisch een betaalverzuimboete opgelegd. Bij een telefonisch verleend uitstel van betaling komt deze boete te vervallen.

 

Bron:SRA

Get 30% off your first purchase

X