Extra btw terug op pand met zonnepanelen

Het is algemeen bekend dat als je zonnepanelen plaatst, je de btw hierop kunt terugkrijgen. Plaats je zonnepanelen op je nieuwe privéwoning en lever je energie terug aan het energienet, dan wordt een deel van je dakoppervlak als zakelijk gezien. Door een uitspraak van de Rechtbank Gelderland (18 maart 2019) kun je, naast teruggaaf van btw over de panelen zelf, in aanmerking komen voor een eenmalige extra teruggave van btw over de bouwkosten van het gebouw waarop de zonnepanelen liggen.

BTW over de bouwkosten terugclaimen

Zonnepanelen

Door de energieopwekking van de zonnepanelen op je woning wordt dat deel van het pand zakelijk gebruikt en wordt het voor de btw een zogenaamde ‘nuttige ruimte’. Om deze reden kan de btw die hierop drukt worden afgetrokken. Onlangs stond een ondernemer voor de rechter die de totale btw op de bouwkosten van zijn pand in aftrek wilde brengen. De rechter heeft hem hierin deels in het gelijk gesteld.

Nuttige ruimte

De rechter stond volledige aftrek van de btw op het pand niet toe. De btw op het pand kon wel deels teruggevraagd worden, namelijk over de werkelijke ’nuttige ruimte’. Dat leverde de houder van de zonnepanelen een aanzienlijke teruggaaf op.

Berekening op basis van de omvang zonnepanelen

Het pand in de uitspraak had een nuttige ruimte van 72m2. De zonnepanelen hadden een omvang van 19,7m2. De nuttige ruimte werd hierdoor vergroot met 19,7m2 tot een totaal van 91,7m2 (72 + 19,7). Van deze nuttige ruimte werd 19,7/91,7 ofwel 21,5% zakelijk gebruikt. De rechter stond de aftrek toe van 21,5% van de btw die drukte op de bouw van het pand, ofwel in dit geval een bedrag van € 3.146.

In lijn met uitspraak hof Arnhem-Leeuwarden

De uitspraak is in lijn met een eerdere uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2017. Het is dan ook niet te verwachten dat tegen de uitspraak nog hoger beroep wordt aangetekend door de fiscus.

Heb je vragen over de btw in verband met de aanschaf van zonnepanelen, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 09-04-2019 (bewerkt)

Get 30% off your first purchase

Got it!
X myStickymenu