De Burele Accountants

Adres: Harderwijkerweg 39, 8071 EM Nunspeet
Mail: info@burele.nl

_AV29790
_AV29838
Willem Foppen +31(0)341 745217.
Gert Wentzel +31(0)341 745430

 

kvk 61849928

 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via onze mail info@burele.nl. Je kunt zich hier ook aanmelden als je een Yuki demo wilt. Graag onder vermelding van je naam, bedrijfsnaam, contactgegevens en gewenst tijdstip.

 

 

 

->meer over onze klokkenluidersregeling

-> Voor onze algemene voorwaarden confirmeren wij ons aan het door NBA opgestelde Model Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013. Je kunt deze kosteloos bij ons opvragen via bovenstaand formulier.

-> meer over onze digitale handtekening

– > meer over onze maatregelen bescherming privacy van persoonsgegevens