Belasting box 2 gaat omhoog, maar wat is wijsheid?

Dga krijgt geen overgangsregeling vennootschapsbelasting

Tariefswijzigingen in 2020 en daarna

De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren omlaag. De tarieven in box 2 gaan daarom omhoog, om zodoende te bereiken dat de belastingdruk voor ondernemers met en zonder bv niet teveel uiteen gaat lopen.

Tarief vennootschapsbelasting daalt

Het tarief in de vennootschapsbelasting (Vpb) bedraagt thans 20% tot een winst van €200.000. Over het meerdere betaalt een bv 25%. Deze tarieven gaan in 2019 met 1%-punt omlaag, naar 24% respectievelijk 19%. In 2020 en 2021 nog eens met 1,5%-punt. Voor 2020 komen de tarieven dus uit op 22,5% en 17,5, vanaf 2021 bedragen de uiteindelijke tarieven 21% en 16%.

Tarief box 2 gaat omhoog

Een dga betaalt thans 25% belasting in box 2 over dividend en aanmerkelijk belangwinst op zijn aandelen bij verkoop. Deze tarieven gaan stapsgewijs omhoog, zodat per saldo over uitgedeelde winst ongeveer hetzelfde bedrag aan belasting wordt betaald. Per 2020 gaat het tarief 27,3% bedragen, vanaf 2021 28,5%.

Geen overgangsregeling

Dga’s die in het verleden gemaakte winst niet hebben uitgekeerd, betalen straks vanaf 2020 ook het hogere tarief wanneer deze winst wel wordt uitgekeerd. Hiervoor wordt geen overgangsregeling getroffen.

Tip: Het kan verstandig zijn om opgepotte winst vóór 2020 uit te keren. Maar als je box-3 daardoor weer hoger wordt kun je jezelf in de vingers snijden. Neem dus eerst even contact met ons op om na te gaan wat het voordeligst is…

Bron: SRA – Publicatiedatum: 28-05-2018

Get 30% off your first purchase

X