Werking Cliëntenportaal

Voor het accorderen van aangiften, formulieren of jaarstukken maakt De Burele Accountants gebruik van de software ClientOnline.

Het goedkeuren van een document gaat als volgt te werk:

  • Stap 1: ga naar accordering, autoriseren
  • Stap 2: klik op het document (2) om het te bekijken
  • Stap 3: selecteer en kies (4) of (5) om het document af- of goed te keuren
  • Stap 4: je ontvangt op je mobiele telefoon een bericht met een bevestigingscode.

Het document of meerdere documenten worden nu aangeboden aan de betreffende instanties.